Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby Komora projektových manažerů (Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko,  IČ: 22890335, Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 22900) zpracovávala mé osobní údaje dle GDPR, a to v rozsahu titul, jméno a příjmení, název společnosti, e-mail a telefonní číslo, získaných v souvislosti s členstvím.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji k těmto účelům:

  • péče o členy
  • komunikace se členy
  • distribuce nabídek v oblasti projektového řízení
  • distribuce novinek, trendů v oblasti projektového řízení

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Beru na vědomí, že souhlas je možné kdykoli odvolat zasláním emailu na adresu office@komorapm.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Komoře informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se mohu obrátit na Komoru samotnou nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.