Co je KPM?

Komora Projektových Manažerů, z.s. (dále také „Komora Projektových Manažerů“, „Komora PM“, „KPM“ nebo „komora“) je:

  • Právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce číslo 22900 dne 10. 4. 2015   pod identifikačním číslem 228 90 335.
  • Spolkem podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  • Samosprávným a dobrovolným svazkem sdružujícím členy k naplňování společného zájmu.
  • Úplný výpis ze spolkového rejstříku naleznete zde.

Vize Komory PM

„Profese projektového manažera v ČR má silné, pragmaticky zaměřené odborné zázemí, které je nezávislé na použité metodice nebo příslušnosti k určitému oboru trhu.“

Mise Komory PM

  • Budování odborného zázemí, nezávislého na metodice, oboru, zaměstnavateli, na které se bude moci obracet veřejnost v otázkách projektového řízení;
  • Rozšíření povědomí o projektovém řízení;
  • Kultivace profese projektových manažerů aktivním působením v komerční sféře, státní správě a ve školství;
  • Sdílení informací a zkušeností mezi projektovými manažery;
  • Spolupráce s ostatními sdruženími v oboru projektového řízení bez ohledu na odvětví působení a použitou metodiku.

Řídicí výbor

JménoRole v řídícím výboruČlenství v komoře
Zbyněk Šlosar
Prezident Zastupuje komoru navenek a odpovídá obecně za činnost komory v souladu s jejími stanovami a platnou legislativou.Členem od roku 2013, v roce 2014 byl zvolen do ŘV na pozici ředitele pro IT, kde byl zodpovědný za podporu činnosti komory v oblasti nástrojů a prostředků informačních a komunikačních technologií.
Michal Korf
Viceprezident a programový ředitel Zastupuje prezidenta. Odpovídá za odbornou činnost komory v souladu  s její strategií a stanovami.Členem od roku 2013. Od roku 2014 působí v ŘV jako programový ředitel.
Boris Zovčák
Viceprezident a marketingový ředitel Odpovídá za činnost komory v oblasti marketingu, podílel se na novém brandingu komory. V rámci komory se podílí na aktivitách na Slovensku, kde organizuje networkingy a setkání odborné veřejnosti.Členem od roku 2016, v ŘV od roku 2018.
Pavel Kořenek
Ředitel pro informační technologie Odpovídá za podporu činnosti komory v oblasti nástrojů a prostředků informačních a komunikačních technologií. Aktivně podporuje činnost komory na Moravě.Členem od roku 2012
David Šnorek
Finanční ředitel Odpovídá za hospodaření komory v souladu s jejím rozpočtem, stanovami a platnou legislativou.Zakládající člen KPM, od roku 2013 v ŘV na pozici finančního ředitele
Oliver Čapčík
Ředitel pro strategii Odpovídá za návrh a realizaci celkové strategie a obchodního modelu komory.Zakládající člen KPM, dlouholetý programový ředitel konference PM

Čestný prezident

Martin Klusoň

Na Členské schůzi 22.9.2016 byl Martin zvolen čestným prezidentem komory. Jako přednášející pravidelně vystupuje na konferenci projektového řízení.

Je zakladatelem Komory projektových manažerů, od roku 2011 do roku 2016 působil v roli prezidenta KPM.

Martin je také zakladatelem a ředitelem společnosti Symphera s.r.o.. Je akreditovaný PRINCE2® ,PMP® a PRINCE2 Agile® školitel, konzultant a zkušený projektový manažer.

Ve své školicí praxi úročí své mnohaleté zkušenosti s projektovým řízením a posluchače učí nejen metodice, ale předává jim praktické rady, jak metodiku implementovat do reálného života. Pod jeho vedením úspěšně složilo např. zkoušku PRINCE2® již více než 1000 projektových manažerů nejen v České republice, ale i na Slovensku, v Německu, Holandsku, Dánsku, Belgii, USA či Velké Británii.

Ve své konzultační praxi Martin úročí své více než 17leté zkušenosti z realizací IT projektů.
Aktivně pomáhá klientům s nastavením PMO, dohledem nad projekty, měřením zralosti společnosti, projektů či projektových manažerů, s audity projektů a v dalších oblastech.
Má zkušenosti s řízením řady projektů včetně komplexních programů, ve kterých figurovalo několik dodavatelů, pro české i zahraniční klienty. Martin pracoval na pozicích projektového manažera, programového ředitele či manažera kvality.