Co je KPM?

Komora Projektových Manažerů, z.s. (dále také „Komora Projektových Manažerů“, „Komora PM“, „KPM“ nebo „komora“) je:

  • Právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce číslo 22900 dne 10. 4. 2015   pod identifikačním číslem 228 90 335.
  • Spolkem podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  • Samosprávným a dobrovolným svazkem sdružujícím členy k naplňování společného zájmu.
  • Úplný výpis ze spolkového rejstříku naleznete zde.

Vize Komory PM

„Profese projektového manažera v ČR má silné, pragmaticky zaměřené odborné zázemí, které je nezávislé na použité metodice nebo příslušnosti k určitému oboru trhu.“

Mise Komory PM

  • Budování odborného zázemí, nezávislého na metodice, oboru, zaměstnavateli, na které se bude moci obracet veřejnost v otázkách projektového řízení;
  • Rozšíření povědomí o projektovém řízení;
  • Kultivace profese projektových manažerů aktivním působením v komerční sféře, státní správě a ve školství;
  • Sdílení informací a zkušeností mezi projektovými manažery;
  • Spolupráce s ostatními sdruženími v oboru projektového řízení bez ohledu na odvětví působení a použitou metodiku.

Řídicí výbor

Jméno Role v řídicím výboru Členství v komoře
Michal Korf Michal je novým prezidentem komory a bude komoru řídit a reprezentovat navenek. Kromě toho by se rád zaměřil na novou vizi KPM, její zviditelnění a větší aktivitu a přínos vůči členům. Členem KPM je od roku 2013, od roku 2014 je členem řídícím výboru KPM na pozici programového ředitele.
Hana Ducháčková Hanka je viceprezidentkou pro Čechy, v této oblasti se zaměří na organizování odborných akcí pro členy. Dále by se chtěla aktivně zapojit do budování komunikační platformy pro členy a knowledge base. Hanka je členkou komory od roku 2018. Pravidelně se svým týmem navštěvuje konferenci, v letošním roce se dokonce ujala role speakra.
Pavel Kořenek Pavel se stel viceprezidentem pro Moravu, kde by chtěl pokračovat v pořádání akcí pro členy v tomto regionu. Dále by se chtěl věnovat aktivitám, které by pomohly rozšířit členskou základnu KPM. Pavel je členem KPM od roku 2012 a pod hlavičkou KPM se aktivně podílí na realizaci Networkingových akcí v rámci Moravy a celkové osvětě a propagaci projektového řemesla v obecné rovině a akvizicím  partnerských společností do KPM.
Boris Zovčák Boris se stal viceprezidentem pro Slovensko. Jeho cieľ je etablovať KPM na Slovensku tvorením členskej základne, pracou na networkigoch a odborných setkáních. Boris pôsobí v komore od roku 2016, od roku 2018 je členom Riadiaceho výboru. Počas pôsobenia v komore spolu s kolegami pravidelne organizuje projektové raňajky v Bratislave, v roku 2020 naštartoval prvé networkingy aj v Poprade.
David Šnorek David nadále zastává pozici finančního ředitele, je odpovědný za finanční procesy v KPM, rozpočet a hospodaření KPM. David je jeden ze zakládajících členů KPM a členem Core týmu. Od roku 2013 David zastává pozici CFO.
Oliver Čapčík Oliver na pozice člena ŘV bude řídit řídit samostatný stream konference Project, Agile & Leadership. Oliver je jedním ze zakládajících členů KPM a od doby jejího vzniku se aktivně zapojuje do aktivit Komory. V posledních letech Oliver vede programový výbor konference a letos pracuje i v roli Senior Usera konference.
Matěj Gosman Matěj bude dále zodpovědný za oblast partnerství, kde chce usilovat o propojení KPM se zajímavými firmami z českého a slovenského prostředí. Také by chtěl přispět k rozšiřování členské základny především o čerstvé absolventy. Při této činnosti by rád uplatnil své vazby na akademickou obec.. Matěj je členem KPM od roku 2019 a v rámci své činnosti se podílí na organizaci Project, Agile & Leadership Conference – v roce 2022 jako projektový manažer ročníku.
Martin Šoltés Martin bude zodpovědný za oblast marketingu. Má na starosti prezentaci KPM.  Martin by chcel spolu s Borisom vyraznejsie rozbehnut networking na Slovensku, a to formou organizovanie roznych ranajok, pripadne webinarov. Martin je členem komory od roku 2018. Spolu s Borisem se především aktivně podílel na organizaci akcí a networkingů na Slovensku.
Zbyněk Šlosar Zbyněk se bude věnovat oblasti IT, rád by využil svých zkušeností a schopností a aktivně podporoval interní i externí komunikaci KPM. Zbyněk je členem Komory  Projektových Manažerů od června 2013 a od té doby aktivně přispívá k působení KPM. V roce 2016 se stal prezidentem komory, kde působil 6 let.

 

Čestný prezident

Martin Klusoň

Na Členské schůzi 22.9.2016 byl Martin zvolen čestným prezidentem komory. Jako přednášející pravidelně vystupuje na konferenci projektového řízení.

Je zakladatelem Komory projektových manažerů, od roku 2011 do roku 2016 působil v roli prezidenta KPM.

Martin je také zakladatelem a ředitelem společnosti Symphera s.r.o.. Je akreditovaný PRINCE2® ,PMP® a PRINCE2 Agile® školitel, konzultant a zkušený projektový manažer.

Ve své školicí praxi úročí své mnohaleté zkušenosti s projektovým řízením a posluchače učí nejen metodice, ale předává jim praktické rady, jak metodiku implementovat do reálného života. Pod jeho vedením úspěšně složilo např. zkoušku PRINCE2® již více než 1000 projektových manažerů nejen v České republice, ale i na Slovensku, v Německu, Holandsku, Dánsku, Belgii, USA či Velké Británii.

Ve své konzultační praxi Martin úročí své více než 17leté zkušenosti z realizací IT projektů.
Aktivně pomáhá klientům s nastavením PMO, dohledem nad projekty, měřením zralosti společnosti, projektů či projektových manažerů, s audity projektů a v dalších oblastech.
Má zkušenosti s řízením řady projektů včetně komplexních programů, ve kterých figurovalo několik dodavatelů, pro české i zahraniční klienty. Martin pracoval na pozicích projektového manažera, programového ředitele či manažera kvality.