Co je KPM?

Komora Projektových Manažerů, z.s. (dále také „Komora Projektových Manažerů“, „Komora PM“, „KPM“ nebo „komora“) je:

  • Právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce číslo 22900 dne 10. 4. 2015   pod identifikačním číslem 228 90 335.
  • Spolkem podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  • Samosprávným a dobrovolným svazkem sdružujícím členy k naplňování společného zájmu.
  • Úplný výpis ze spolkového rejstříku naleznete zde.

Vize Komory PM

„Profese projektového manažera v ČR má silné, pragmaticky zaměřené odborné zázemí, které je nezávislé na použité metodice nebo příslušnosti k určitému oboru trhu.“

Mise Komory PM

  • Budování odborného zázemí, nezávislého na metodice, oboru, zaměstnavateli, na které se bude moci obracet veřejnost v otázkách projektového řízení;
  • Rozšíření povědomí o projektovém řízení;
  • Kultivace profese projektových manažerů aktivním působením v komerční sféře, státní správě a ve školství;
  • Sdílení informací a zkušeností mezi projektovými manažery;
  • Spolupráce s ostatními sdruženími v oboru projektového řízení bez ohledu na odvětví působení a použitou metodiku.

Řídicí výbor

Jméno Role v řídicím výboru Členství v komoře
Michal Korf Michal je novým prezidentem komory a bude komoru řídit a reprezentovat navenek. Kromě toho by se rád zaměřil na novou vizi KPM, její zviditelnění a větší aktivitu a přínos vůči členům. Členem KPM je od roku 2013, od roku 2014 je členem řídícím výboru KPM na pozici programového ředitele.
Hana Ducháčková Hanka je viceprezidentkou pro Čechy, v této oblasti se zaměří na organizování odborných akcí pro členy. Dále by se chtěla aktivně zapojit do budování komunikační platformy pro členy a knowledge base. Hanka je členkou komory od roku 2018. Pravidelně se svým týmem navštěvuje konferenci, v letošním roce se dokonce ujala role speakra.
Pavel Kořenek Pavel se stel viceprezidentem pro Moravu, kde by chtěl pokračovat v pořádání akcí pro členy v tomto regionu. Dále by se chtěl věnovat aktivitám, které by pomohly rozšířit členskou základnu KPM. Pavel je členem KPM od roku 2012 a pod hlavičkou KPM se aktivně podílí na realizaci Networkingových akcí v rámci Moravy a celkové osvětě a propagaci projektového řemesla v obecné rovině a akvizicím  partnerských společností do KPM.
Boris Zovčák Boris se stal viceprezidentem pro Slovensko. Jeho cieľ je etablovať KPM na Slovensku tvorením členskej základne, pracou na networkigoch a odborných setkáních. Boris pôsobí v komore od roku 2016, od roku 2018 je členom Riadiaceho výboru. Počas pôsobenia v komore spolu s kolegami pravidelne organizuje projektové raňajky v Bratislave, v roku 2020 naštartoval prvé networkingy aj v Poprade.
David Šnorek David nadále zastává pozici finančního ředitele, je odpovědný za finanční procesy v KPM, rozpočet a hospodaření KPM. David je jeden ze zakládajících členů KPM a členem Core týmu. Od roku 2013 David zastává pozici CFO.
Oliver Čapčík Oliver na pozice člena ŘV bude řídit řídit samostatný stream konference Project, Agile & Leadership. Oliver je jedním ze zakládajících členů KPM a od doby jejího vzniku se aktivně zapojuje do aktivit Komory. V posledních letech Oliver vede programový výbor konference a letos pracuje i v roli Senior Usera konference.
Matěj Gosman Matěj bude dále zodpovědný za oblast partnerství, kde chce usilovat o propojení KPM se zajímavými firmami z českého a slovenského prostředí. Také by chtěl přispět k rozšiřování členské základny především o čerstvé absolventy. Při této činnosti by rád uplatnil své vazby na akademickou obec.. Matěj je členem KPM od roku 2019 a v rámci své činnosti se podílí na organizaci Project, Agile & Leadership Conference – v roce 2022 jako projektový manažer ročníku.
Martin Šoltés Martin bude zodpovědný za oblast marketingu. Má na starosti prezentaci KPM.  Martin by chcel spolu s Borisom vyraznejsie rozbehnut networking na Slovensku, a to formou organizovanie roznych ranajok, pripadne webinarov. Martin je členem komory od roku 2018. Spolu s Borisem se především aktivně podílel na organizaci akcí a networkingů na Slovensku.
Zbyněk Šlosar Zbyněk se bude věnovat oblasti IT, rád by využil svých zkušeností a schopností a aktivně podporoval interní i externí komunikaci KPM. Zbyněk je členem Komory  Projektových Manažerů od června 2013 a od té doby aktivně přispívá k působení KPM. V roce 2016 se stal prezidentem komory, kde působil 6 let.