Co Komora PM nabízí svým členům?

 1. Členství v prestižní Komoře Projektových Manažerů a možnost používání označení „Člen KPM“;
 2. Účast na konferencích a seminářích organizovaných komorou;
 3. Přístup k detailním informacím o metodách projektového řízení, jejich uplatnění v praxi a o zkušenostech z tohoto oboru;
 4. Přehled o nejnovějších trendech v oboru projektového řízení, zahrnující informace z různých organizací a komunit (např. PMI, PRINCE2, SPŘ);
 5. Informace o aktuálním dění v oboru projektového řízení (např. semináře, konference, školení);
 6. Sdílení informací, poznatků, procesů, šablon a nástrojů z oboru projektového řízení;
 7. Získání bližších informací o možnostech rozvoje a kariérním postupu projektového manažera;
 8. Výměna zkušeností s ostatními kolegy v rámci komory a kontakt na další odborníky z oboru projektového řízení;
 9. Účast v aktivitách komory při šíření povědomí o projektovém řízení na akademické půdě, v soukromém i státním sektoru;
 10. Přístup do členské části webu a získávání pravidelných informací o dění v komoře;
 11. Možnost vlastní prezentace člena na webových stránkách komory.

(členství je za 1 200 Kč na rok)