Registr metodik

PRINCE2

Rozšířenost v ČR: 1577 k roku 2010

Rozšířenost ve světě:

Vlastník: The Office of Government Commerce

Certifikace: foundation, practicioner

Kategorie: metodika projektového řízení

Základní popis: PRINCE2 je jednou z předních světových metodik projektového managementu, která vznikla ve Velké Británii jako nástroj pro řízení projektů pro státní správu. Poté se tato univerzální metodika rozšířila po celém světě. Jedná se o procesně orientovanou metodiku projektového managementu, která obsahuje zavedené standardy a postupy ověřené v praxi („best practices“).

PMBok

Rozšířenost v ČR: 350 PMP

Rozšířenost ve světě: ?

Vlastník: Project Management Institute

Certifikace: PMI CAPM, PMI PgMP, PMI PMP, PMI RMP, PMI SP

Kategorie: standard projektového řízení

Základní popis: PMBOK (Project Management Body of Knowledge je mezinárodně uznávaný standard řízení projektů, který pochází a také se nejvíce používá v USA. PMBOK je nejstarším standardem a snaží se popsat všechny aspekty projektového řízení. PMBOK rozděluje 5 rodin procesů a 9 základních znalostních oblastí, které dohromady tvoří metodiku projektového řízení. PMBOK je primárně zaměřen na firmy, které dodávají své výrobky či služby pomocí projektů.

IPMA Competence Baseline

Rozšířenost v ČR: více než 1.000

Rozšířenost ve světě: přes 500.000 certifikovaných osob

Vlastník: International Project Management Association – IPMA

Certifikace: IPMA A, IPMA B, IPMA C, IPMA D

Kategorie: standard projektového řízení

Základní popis: Kompetenční standard, obsahující 46 kompetencí ve třech oblastech – kontextové, behaviorální a technické.

SCRUM

Rozšířenost v ČR:

Rozšířenost ve světě:

Vlastník: nemá

Certifikace: Certified Scrum Master kurz CSM, Certified Scrum Product Owner kurz CSPO

Kategorie: technika řízení projektů

Základní popis: Jedná se o agilní metodu řízení projektů (především vývojové IT). Pro scrum je potřeba velice samostatné a zodpovědné týmy, scrum master (týmový kouč a řešitel problémů) a product owner (zákazník, pro kterého je projekt realizován)

ISO 10006

Rozšířenost v ČR: 

Rozšířenost ve světě:

Vlastník: International Organization for Standardization

Certifikace: Není

Kategorie: Standard projektového řízení

Základní popis: Tato mezinárodní norma poskytuje návod pro management jakosti projektu. Nastiňuje zásady a postupy managementu jakosti, jejichž uplatňování je důležité, a mají vliv na dosahování cílů jakosti v projektech. Norma doplňuje návod uvedený v ISO 9004.
Tato směrnice je určena pro širokou veřejnost. Je aplikovatelná na projekty, které mohou být zpracovány mnoha způsoby, od malých až po velmi rozsáhlé, od jednoduchých až po složité, od samostatných projektů až po ty, které jsou částí programu nebo portfolia projektů. Tato směrnice je určena pro zaměstnance, kteří mají zkušenost s managementem projektů a potřebují zajistit, aby jejich organizace postupovala podle souboru norem ISO 9000, stejně jako pro ty, kteří mají zkušenost s managementem jakosti a požaduje se po nich interakce s projekčními organizacemi při aplikování jejich znalostí a zkušeností do projektu. Některé skupiny samozřejmě zjistí, že materiál předkládaný v této směrnici je pro ně zbytečně podrobný, avšak ostatní uživatelé se smí na tyto podrobnosti spoléhat.