Vladimír Čech

Vzdělání a certifikace Praxe a zkušenosti Zaměstnání LinkedIn

PMP®

PRINCE2® Practitioner

AgilePM® Practitioner

Více než 20leté zkušenosti s řízením rozsáhlých projektů na dodavatelské  i zákaznické straně v oblastech systémové integrace ITC, implementace aplikačního software a PM konzultací. Senior Project Manager ve společnosti HEWLETT-PACKARD s.r.o.

www.linkedin.com/in/

vcech/cs