Řídicí výbor

Jméno Role v řídícím výboru Členství v komoře
Zbyněk Šlosar

Prezident

Zastupuje komoru navenek a odpovídá obecně za činnost komory v souladu s jejími stanovami a platnou legislativou.

Více….

Členem od roku 2013, v roce 2014 byl zvolen do ŘV na pozici ředitele pro IT, kde byl zodpovědný za podporu činnosti komory v oblasti nástrojů a prostředků informačních a komunikačních technologií.
Michal Korf

Viceprezident a programový ředitel

Zastupuje prezidenta. Odpovídá za odbornou činnost komory v souladu  s její strategií a stanovami.

Více…

Členem od roku 2013. Od roku 2014 působí v ŘV jako programový ředitel.
Boris Zovčák

Viceprezident a marketingový ředitel

Odpovídá za činnost komory v oblasti marketingu, podílel se na novém brandingu komory. V rámci komory se podílí na aktivitách na Slovensku, kde organizuje networkingy a setkání odborné veřejnosti.

Více…

Členem od roku 2016, v ŘV od roku 2018.
Pavel Kořenek

Ředitel pro informační technologie

Odpovídá za podporu činnosti komory v oblasti nástrojů a prostředků informačních a komunikačních technologií.

Aktivně podporuje činnost komory na Moravě.

Více…

Členem od roku 2012
David Šnorek

Foto_DS

Finanční ředitel

Odpovídá za hospodaření komory v souladu s jejím rozpočtem, stanovami a platnou legislativou.

Více…

Zakládající člen KPM, od roku 2013 v ŘV na pozici finančního ředitele
Oliver Čapčík

Ředitel pro strategii

Odpovídá za návrh a realizaci celkové strategie a obchodního modelu komory.

Více…

Zakládající člen KPM, dlouholetý programový ředitel konference PM