Členství v KPM

Jak se stát členem Komory PM?

 •  Vyplňte žádost uchazeče o přijetí za člena komory – ke stažení zde.
 • Do žádosti uveďte, zda se chcete stát i členem tzv. core týmu KPM, který sdružuje aktivní členy   podílející se na organizaci a programu různých aktivit komory.
 • Vyplněný originál zašlete na adresu KPM: U potoka 26, Tursko 252 65, elektronickou verzi na info@komorapm.cz
 • Řídící výbor KPM po obdržení žádosti posoudí, zda jako uchazeč splňujete podmínky členství, a pokud jsou všechny podmínky vyplývající ze stanov splněny, žádost schválí. Jedná se pouze o formální krok vyplývající ze Stanov KPM. Lhůta na schválení žádosti je 10 pracovních dní.
 • Jakmile bude žádost Řídícím výborem schválena, bude Vám přiděleno členské číslo a zaslán pokyn k úhradě členského poplatku. Členský poplatek činí 1 200 Kč za kalendářní rok a jeho splatnost je 10 dní.
 • V okamžiku, kdy bude poplatek připsán na účet KPM, stanete se členem Komory Projektových Manažerů. Toto Vám potvrdíme e-mailem nebo poštou.

Co Komora PM nabízí svým členům?

 1. Členství v prestižní Komoře Projektových Manažerů a možnost používání označení „Člen KPM“;
 2. Účast na konferencích a seminářích organizovaných komorou;
 3. Přístup k detailním informacím o metodách projektového řízení, jejich uplatnění v praxi a o zkušenostech z tohoto oboru;
 4. Přehled o nejnovějších trendech v oboru projektového řízení, zahrnující informace z různých organizací a komunit (např. PMI, PRINCE2, SPŘ);
 5. Informace o aktuálním dění v oboru projektového řízení (např. semináře, konference, školení);
 6. Sdílení informací, poznatků, procesů, šablon a nástrojů z oboru projektového řízení;
 7. Získání bližších informací o možnostech rozvoje a kariérním postupu projektového manažera;
 8. Výměna zkušeností s ostatními kolegy v rámci komory a kontakt na další odborníky z oboru projektového řízení;
 9. Účast v aktivitách komory při šíření povědomí o projektovém řízení na akademické půdě, v soukromém i státním sektoru;
 10. Přístup do členské části webu a získávání pravidelných informací o dění v komoře;
 11. Možnost vlastní prezentace člena na webových stránkách komory.