Čestný prezident

Martin Klusoň

Je zakladatelem Komory projektových manažerů, od roku 2011 do roku 2016 působil v roli prezidenta KPM.

Na Členské schůzi 22.9.2016 byl Martin zvolen čestným prezidentem komory. Jako přednášející pravidelně vystupuje na konferenci projektového řízení.

Martin je také zakladatelem a ředitelem společnosti Symphera s.r.o.. Je akreditovaný PRINCE2® ,PMP® a PRINCE2 Agile® školitel, konzultant a zkušený projektový manažer.

Ve své školicí praxi úročí své mnohaleté zkušenosti s projektovým řízením a posluchače učí nejen metodice, ale předává jim praktické rady, jak metodiku implementovat do reálného života. Pod jeho vedením úspěšně složilo např. zkoušku PRINCE2® již více než 1000 projektových manažerů nejen v České republice, ale i na Slovensku, v Německu, Holandsku, Dánsku, Belgii, USA či Velké Británii.

Ve své konzultační praxi Martin úročí své více než 17leté zkušenosti z realizací IT projektů.
Aktivně pomáhá klientům s nastavením PMO, dohledem nad projekty, měřením zralosti společnosti, projektů či projektových manažerů, s audity projektů a v dalších oblastech.
Má zkušenosti s řízením řady projektů včetně komplexních programů, ve kterých figurovalo několik dodavatelů, pro české i zahraniční klienty. Martin pracoval na pozicích projektového manažera, programového ředitele či manažera kvality.