Ke stažení

Dokument: Úvodní informace pro kandidáty na členství (191 kB)
Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační struktuře a členství.

Dokument: Stanovy Komory projektových manažerů (2,2 MB)
Základní vnitřní právní předpis KPM, který se každý člen zavazuje svým podpisem v Žádosti uchazeče o přijetí za člena Komory PM dodržovat.

Dokument:  Zadost_uchazece_Komora_Projektovych_Manazeru_2.6_2018(90 kB)
Žádost o přijetí nového člena KPM nebo člena Core týmu KPM.

Dukument: KPM směrnice o Ochraně osobních údajů