Event manažer na networkingy

Požadavky:

  • senior v oblasti projektového řízení
  • komunikační a organizační schopnosti

Zodpovídá:

  • za programovou část networkingu
  • za výběr tématu (následně osloví přednášející) nebo vytipuje zajímavého přednášejícího, který si sám navrhne téma, o kterém má co říct
  • za formát networkingu (přednáška, diskuse, práce ve skupinách..) – posoudí a doporučí nejvhodnější formát vzhledem k tématu a přednášejícímu (formě přednášky..)
  • komunikaci s přednášejícím, je schopný ho uřídit…
  • kvalitu  obsahu networkingu po odborné stránce – reviduje obsah po odborné, ale i prezentační stránce (délka, forma)…
  • za obsah pozvánky z odborné stránky (dodání anotace..)