Od kolébky k PBS aneb networking v Ostravě

Někomu se povede řídit projekty v samé kolébce PRINCE2 a nám se někoho takového povedlo přivítat v Ostravě na listopadovém networkingu. Marek Palla je náš dlouholetý kolega projekťák, který využil a stále využívá zatím jeho největší pracovní příležitost ve Velké Británii.

Marek nám povídal, jaké je plánování projektů a jejich zakomponování do celého portfolia plánů korporace Anglian Water. 18 účastníků dychtilo po informacích o tvorbě plánů na 5ti leté období, které ovlivňuje chod 4 tisíc pracovníků. Asi nebylo potřeba nikomu dlouze vysvětlovat, že míra standardizace musí být na vysoké úrovni. Celá stavebnice je postavena na základech Project Delivery Strategie, na kterou navazuje Portfolio Strategie. Výsledná komplementace plánu, který obsahuje nesčetně mnoho dalších částí, se děje v systému APM6, který všem poskytne kýžený business plán.

My vám teď můžeme jen z vrtulníku popsat hrubý pohled nad tématem, ale diskuze, která se strhla v úterý 20. listopadu, neměla konce. Skoro to vypadalo, že nám nezbude prostor pro další téma, kterým byla možnost vyzkoušet si plánování projektů prakticky.

Každý z účastníků si mohl stáhnout předpřipravenou šablonu, ve které si vyzkoušeli naplánovat projekt podle nastavených KPI parametrů. Začalo se odhady jednotlivých PBS / WBS aktivit. Naplánovaly se lidské zdroje, které vytvořily projektový tým, a přes jejich hodinové finanční náklady a další náklady jako pronájem IT infrastruktury a nákladů na cestování až po bonusy nebo i stanoveného profitu projektu. Šablona provedla účastníky úplně vším až po finální hlavičku business casu.

Zodpovědělo se i spousta jiný otázek spojená s plánováním projektu, např.

  • Co se stane s plánem, když chybí kapacity?
  • Jak proslevnit projekt?
  • Jak zajistit obsazení jedné osoby do vícero rolí?
  • A tak dále

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se zase v novém roce.

Zveřejněno: 5. 12. 2018    Rubriky: Různé