Praxe v praxi aneb Jak se sdílí v Ostravě

Když se 19. června v prostorách společnosti KVADOS, uskutečnil další networking, nikdo by asi nečekal, že čas vymezený na diskuzi nebude stačit.

Během úterního večera se v plénu moravských projektových manažerů probíraly nejrůznější návody a šablony, které pomáhají projektákům v praxi. Všechny ukázky byly vždy podpořeny krátkou prezentací s následnou velmi rozsáhlou diskuzí, která často nebrala konce.

Mezi různými přístupy se dostalo na ukázky z PBSek, EVM matic, úderných mini nebo se ukazovaly i detailní reporty z pohledu projektové kanceláře reportované vedení společnosti. Padly také praktické zkušenosti s akceptačními protokoly. A to není z daleka vše, co se mezi účastníky nasdílelo.

„Myslím, že bylo velmi užitečné si zkonfrontovat postupy a zkušenosti s ostatními kolegy, aniž by vznikal pocit, že tím může vzniknout druhé straně konkurenční výhoda. Stejně tak byly cenné i otevřeně sdělené skutečnosti, co se naopak nepovedlo nebo proč objevovat již objevené.“ komentoval proběhlý networking Pavel Kořenek, pořadatel moravských akcí za KPM.

Ano i takto Komora Projektových Manažerů naplňuje svou misi … dělat osvětu projektovému řemeslu a propojovat metodiky adaptované a implementované na lokální potřeby našich partnerů.

Za velmi pěkné prostory, kde mohla vzniknout přátelská až rodinná atmosféra, děkujeme našemu dlouholetému partnerovi společnosti KVADOS a.s. A  na další akce se můžete těšit zase na podzim.

Zveřejněno: 26. 6. 2018    Rubriky: Různé