PF 2018 a Strategie až do roku 2020

Drahé kolegyně, drazí kolegové,

nezadržitelně se blíží konec kalendářního roku. Období, které je tradičně spojeno s bilancováním. Pokud se podívám zpět, vidím konferenci, která byla opět o něco větší a lepší než ta předchozí, za což patří obrovský dík organizačnímu týmu. Vidím vydařená setkání, vidím nepřeberné množství informací, které jsme si měli možnost vyměnit během setkání pořádaných Komorou Projektových Manažerů, za což patří obrovské díky všem, kteří se podíleli na organizaci těchto akcí a zejména všem, kteří se účastnili.

Nic z toho, co vidím, by se nestalo, pokud by nebylo vás všech. Těch, kteří věříte stejným hodnotám, ke kterým se Komora hrdě hlásí. Za to vám všem ze srdce děkuji.

Nechci se však v tomto čase věnovat pouze minulosti. Chci se věnovat hlavně naší společné budoucnosti. Přeji si, aby naše komunita sílila, aby s nadšením a systematicky naplňovala svá předsevzetí ve formě vize a mise. Přeji si, abychom se potkávali v širších, ale i užších skupinách, abychom diskutovali témata, která nás baví i trápí. Abychom se navzájem obohacovali a posouvali dál v profesním životě a možná i v tom osobním.

S kolegy ve výboru pracujeme intenzivně na tom, aby se budoucnost Komory stávala skutečností. Výsledkem naší práce je Strategie 2020, kterou s vámi chceme sdílet. Sama se ovšem nenaplní. Budeme na to potřeba všichni. Přeji nám, abychom našli cestu, jak tuto strategii naplnit.

Drahé kolegyně, drazí kolegové. Mějte krásné, klidné a láskou naplněné svátky. Dobře se připravte na vstup do dalšího roku, pro který nám přeji, aby přinesl jen to dobré a ještě lepší.

Strategie 2020

Zveřejněno: 19. 12. 2017    Rubriky: Různé