Jeden za všechny, všichni za jednoho platí u projektu dvojnásob

Poslední moravský networking roku 2017 se konal 14. prosince v prostorách společnosti Tieto Czech. Tématem byla tentokrát realizace projektu z pohledu obchodníka a z pohledu projektové kanceláře. Své zkušenosti přijeli představit Petr Gregor ze společnosti KVADOS a Josef Šumbera ze společnosti NESS Czech. K diskusi přijal pozvání také čestný prezident KPM Martin Klusoň.

Celým večerem rezonovala jedna základní myšlenka, a to že bez úzké spolupráce obchodního oddělení a projektové kanceláře projekt vést nelze. Projektový manažer a obchodník mají stejný cíl – úspěšný projekt, ovšem přirozeně mají ze svých pozic jiné přístupy a názory na řešení jednotlivých situací: slib obchodníka a reálné možností dodání, termíny ve smlouvě a skutečné kapacity výroby a podobně. Oni i všichni další, kteří se na projektu podílejí, musejí dokázat fungovat společně jako tým a podporovat se navzájem, když se daří i když se nedaří – jako opravdoví mušketýři podle hesla „jeden za všechny, všichni za jednoho“.

K tomu je nutné, aby si vzájemně rozuměli, byli zaškoleni v základních principech druhého oboru tak, aby obchodník sám znal produkt co nejlépe a projektový manažer dokázal leckdy obchodně přemýšlet. Musejí mít dobře nastavený systém řízení projektu a spolupráce, například v předávání projektu do projektové kanceláře, ve výměně informací o kapacitách s výrobním oddělením či mít vyřešenou otázku toho, kdy a v jaké roli zůstane obchodník aktivně účasten na projektu. Dobrou spoluprací vybudují v zákazníkovi důvěru v to, že projekt je kvalitně řízen a dopadne dle očekávání a zároveň je i zákazník sám aktivně vtažen do projektu, motivován k zodpovědnosti na své straně a stává se také součástí týmu.

Značnou část setkání jako vždy tvořila diskuse nad otázkami kolegů, příspěvky ze strany projektových manažerů, konzultantů či obchodníků různých společností, a především zajímavé příklady z praxe a poučení z nich. Zaujal vás tento networking a chtěli byste se k  nám příště přidat?  I na rok 2018 pro vás plánujeme další zajímavé akce na Moravě i na Slovensku. Již nyní vás můžeme pozvat do Bratislavy 25. 1. 2018 na QIT a další měsíc 22. 2. 2018 do Brna do společnosti Edwards Atlas Copco. Bližší informace získáte na našem webu. Pokud se chcete zapojit do dění v komoře přímo, staňte se členem Komory vy osobně nebo vaše společnost prostřednictvím klubu partnerů Komory.

Zveřejněno: 19. 12. 2017    Rubriky: Různé