Dozvuky deváté Konference projektového řízení v Ostravě

Ti z vás, kteří se nemohli zúčastnit 9. ročníku Konference projektového řízení v Praze, nemuseli být zklamaní. Vybrané přednášky, které byly součástí pražské konference, si mohli poslechnout znovu 10. října na ostravském networkingu, který se konal v prostorách společnosti Tieto. Na programu byly čtyři přednášky z oblasti efektivity práce, metodiky SAFe a specifik takzvaných generací X, Y a Z. A že si bylo o čem povídat, svědčí i pozdní hodina, ve kterou účastníci odcházeli.

Aleš Niessner a Martina Mončková prezentovali přednášky Romana Slivky „Zvládám víc, dělám méně“ a Martina Klusoně „Když pro stromy nevidíme les“. Často se protnuly v tom, jak plánovat, jak prioritizovat a hlavně v tom, že se mnohdy na problém efektivity, času, nestíhání, produktivity či důležitosti díváme ze zcela špatného úhlu a měli bychom začít nejdřív od konce. Ujasnit si, co je naším cílem, co stíhat chceme, co je pro nás opravdu důležité a podle toho postupovat. Znatelně se pak změní naše nahlížení na plánování týdenních i denních aktivit, úkolů, porad, na laviny e-mailů, zapnuté messengery, sociální sítě a jiné „požírače času“. Dokážeme rozlišit produktivitu od efektivity a důležitost od urgence.

Agilní přístup v korporacích“ prezentoval Petr Nesládek, který vedl tento workshop i v rámci konference v Praze. Řeč byla jak o agilním přístupu jako takovém, tak o jeho aplikaci ve specifickém prostředí velkých korporací, kde je nutná spolupráce obrovského počtu lidí, týmů a manažerů a často i národností. Petr stál u zrodu interního projektu, který implementoval procesy vývoje produktů dle SAFe metodiky, a v rámci své prezentace ukázal, jaká jsou úskalí se zaváděním procesů a pravidel dotýkající se jednotlivých scrum týmů, pravidla související s řízením velké skupiny techniků při plánování kapacit a vzájemných závislostí mezi desítkami týmů i to, jak budovat porozumění dodávaným produktům na úrovni top managementu.

Petra Crhak zakončila setkáním ochutnávkou ze své přednášky „Generace X, Y, Z“. Na jednom projektu se mohou potkat i čtyři generace, každá s odlišným životním přístupem a jinými pracovními návyky.  Manažer se nemusí bát spojit jejich síly dohromady, ale měl by znát specifika každé z těchto generací a podle toho s nimi komunikovat, nabízet jim jiné motivátory, jiné odměny či pracovní podmínky.

 

 

Nejbližší ostravský networking se bude konat v druhé polovině prosince a tentokrát budeme diskutovat o spolupráci na projektech z pohledů obchodního oddělení a projektové kanceláře.

Zveřejněno: 17. 10. 2017    Rubriky: Networking