Ohlédnutí za aktivitami moravské sekce KPM v roce 2016

První akce letošního roku – networking na téma sebeorganizace, organizace a efektivita práce – připadá na březen. A protože v roce 2016 jsme také začínali v březnu, pojďte se s námi ohlédnout, co vše se za ten rok podařilo Komoře projektových manažerů na Moravě realizovat.

V březnu jsme se sešli na prvním networkingu s Markem Pallou, jehož tématem bylo „Řízení naplnění očekávání jednotlivých stakeholderů“.

V červnu se uskutečnilo moravské neformální setkání členů a přátel Komory projektových manažerů. Kromě vzájemného předávání zkušeností z projektů z různých odvětví si přednášející připravili i zajímavá témata „Změnový management na „fixprice“ projektech s vazbou na akceptaci“ a „Jakou má vazbu Scope projektu a Change management na kvalitu a náklady analýzy“.

Říjen patřil speciálnímu setkání projektových manažerů v Ostravě. Ti, kteří se nemohli účastnit odborné konference projektového řízení v Praze, tak nepřišli o žádnou ze zajímavých informací, novinek a praktických ukázek, a to díky Pavlu Kořenkovi a Marku Pallovi, kteří zprostředkovali jak zkrácené prezentace jednotlivých přednášejících, tak témata z networkingových akcí v Praze. 24. listopadu se na stejné téma konal výjezdní networking ve Zlíně v prostorách společnosti TechnoDat.

Komoře se také podařilo virtuálně propojit členskou základnu napříč republikou, a díky tomu 7. listopadu Milan Schwarzkopf prezentoval v Praze metodu “Crucial Conversations” o správném zvládání klíčových a často nepříjemných rozhovoru v práci i v životě  a účastnili jsme se online i my v Ostravě.

Poslední – vánoční – networking byl ve znamení akceptačních kritérií. S čestným prezidentem KPM, Martinem Klusoněm, ředitelem společnosti SYMPHERA, jsme diskutovali o obtížích spojených s akceptací v projektech a možnostech jejich řešení. Kromě toho jsme se zabývali i rozdíly mezi vodopádovými a agilními přístupy při řízení projektu.

A na co se můžete těšit v roce 2017? První akcí tohoto roku bude 30. března networking s Danielem Gamrotem „Jak se pustit do věcí, do kterých se vám nechce? Aneb sebeorganizace, organizace a efektivita práce”. Jaké jsou osvědčené techniky (myšlenkové mapy, PBS nebo WBS) a jaké aplikace (Evernote, Google a další) vám mohou při organizace práce pomoct. Pozvánku najdete ve svých e-mailových schránkách nebo na webu www.komorapm.cz.

Zveřejněno: 6. 3. 2017    Rubriky: Různé