3 základní předpoklady dobrého PM a jak je ověřit

Čas od času se každý z nás setká s otázkou, jak nejlépe vyhodnotit kvalitu projektového manažera. Jako ve většině ostatních oborů lidské činnosti i zde musí být ve správné kombinaci splněny tři základní předpoklady – vrozený talent, odborné znalosti a získané zkušenosti. Ani jeden z těchto předpokladů by přitom neměl v potřebné míře chybět.

Trochu to připomíná známý projektový trojimperativ, který úspěch projektu podmiňuje vyváženým vztahem rozsahu, času a nákladů. V případě projektového manažera lze podle situace doplnit i čtvrtý rozměr, a to nezřídka diskutovanou odbornou znalost předmětu projektu, tedy dodávaných řešení, produktů a příslušného prostředí.

Zatímco pro ověření znalostí většinou snadno poslouží různé certifikace, ať už PMP, PRINCE2 nebo IPMA, s talentem a zkušenostmi to není tak prosté. Většina certifikačních zkoušek sice vyžaduje praxi uchazeče doložit, ale ne vždy to musí svědčit o míře získaných zkušeností.

Ověření talentu, který se promítá zejména do tzv. soft skills, je pak vůbec tou nejobtížnější disciplínou.

V minulosti proto začaly vznikat, především v personalistice, různé metody, jak hodnocení z hlediska talentu a zkušeností provést. Z těch zavedených můžeme zmínit assessment centre nebo různé typy psychologických testů. V poslední době se objevují i další přístupy, které často využívají moderní technologie, např. videodotazník nebo psychometrický test. Pomocným nástrojem tohoto hodnocení mohou být i reference uznávaných odborníků.

Pro ty, kteří si chtějí sami velmi jednoduchým způsobem otestovat úroveň svých schopností v projektového managementu, uvádíme odkaz na zahraniční webové stránky věnované danému oboru, kde je krátký dotazník s podrobným návodem, jak výsledky hodnotit:

https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_60.htm

Zveřejněno: 5. 2. 2017    Rubriky: Různé