Úspěšná akceptace začíná u jasných očekávání

Začít musíme totiž od konce – zjistit, jak splníme zákazníkovy požadavky a on bude spokojený. Jednoduché? Jenže – co zákazník přesně očekává? Kdy bude spokojený?  Jak vlastně obě strany poznají, že bylo zadání splněno? O složité problematice akceptačních kritérií projektu se diskutovalo s Martinem Klusoněm na ostravském networkingu, který uzavřel sadu celoročních moravských aktivit Komory projektových manažerů.

img_20161209_183552Lidé si vlastně nerozumí a jejich očekávání se sice přirozeně nastaví sama, ale u každého jinak. Proto je úkolem projektového manažera, jako zástupce dodavatele, na začátku zjistit, správně pochopit a konkretizovat zákazníkova očekávání a cíle do podoby akceptačních kritérií – tedy měřitelných budoucích výsledků, na základě kterých lze prohlásit, že jsme splnili, co potřeboval. Do jaké míry se to podaří, právě na tom závisí úspěch projektu, protože spokojený zákazník se vrací.

Teoretická část networkingu se zabývala mimo jiné tím, jak správně formulovat akceptační kritéria, jakým nástrahám se při tom vyvarovat – třeba vágním popisům jako „odpovídající“ nebo 100% hodnotám – či jak pracovat s kritérii po celou dobu projektu. „Nejdůležitější je mít dobře definována akceptační kritéria, rozpadnout si je na úroveň jednotlivých produktů a takto je používat ve všech fázích projektu, třeba při testování vycházet právě z nich„, říká Martin Klusoň ze společnosti Symphera. Hovořilo se také o tom, jaký je rozdíl mezi akceptací s výhradami a podmíněnou akceptací, jak reagovat na změny v průběhu projektu a pokud už musíme zákazníka zklamat, tak raději hned na začátku.
img_20161209_183649

Největší část setkání ale představovala diskuse s účastníky o jejich zkušenostech z minulých projektů a také odpovědi na jejich otázky, jak v budoucnu řešit případné problémy při předávání projektu. Kromě akceptačních kritérií byly dalším tématem také agilní a vodopádové přístupy k řízení projektů
– jejich podstata, rozdíly a možnost (nebo spíš častá nutnost) jejich spojení – tedy těch nejlepších a v tu chvíli nejvhodnějších metod z každého z nich. Z agilního přístupu to může být, třeba právě při akceptaci, hledání nejjednoduššího důkazu, že produkt je funkční.

Těšíte se na další networking? Ten příští – první v roce 2017 – je plánován na první čtvrtletí. Sledujte náš web nebo se aktivně zapojte tím, že se stanete členem Komory vy osobně nebo vaše společnost prostřednictvím klubu partnerů Komory a o pozvánku jistě nepřijdete.

Zveřejněno: 19. 12. 2016    Rubriky: Networking