Networking 25.11.2013

Vážení účastníci „motivačního“ networkingu,

další odborný večer konaný 25. 11. 2013 v prostorách ČSOB byl věnován MOTIVACI PROJEKTOVÝCH TÝMŮ. V úvodní prezentaci představil Jiří Krátký z PM CONSULTING knihu POHON od Daniela H. Pinka, následně proběhla devadesátiminutová živá diskuse.

V knize Pohon autor popisuje propast mezi vědeckými zjištěními a praxí v oblasti motivace. Současný motivační systém firem bývá založen na vnějších stimulech typu „cukr a bič“. Tedy žádoucí chování odměňuje nejčastěji finanční odměnou a nežádoucí chování trestá. Dan Pink na výsledcích vědeckých studií identifikuje nedostatky tohoto způsobu usměrňování chování jednotlivců a týmů. Mezi nedostatky patří potlačení vnitřní motivace, snížení výkonnosti, omezení prostoru pro kreativitu nebo tendence lidí ke krátkodobému myšlení a výběru nejjednodušší cesty ke stanovenému cíli. Autor motivaci cukrem, tedy především finanční motivaci, zcela nezavrhuje, pro rutinní práci je stále vhodným nástrojem. Pro práci kreativní a nerutinní, mezi kterou rozhodně patří práce na projektech, doporučuje založit motivaci na autonomii, mistrovství a smyslu.

Z diskuse vyplynuly další zajímavé závěry – motivační přístupy založené na poznatcích z oblasti neurovědy nabízejí 4 faktory, jejichž kombinací jsme schopni motivovat téměř každého jedince. Jsou jimi sociální pohoda, jistota, autonomie a férovost.

K další inspiraci v této oblasti je možné doporučit TED talk Daniela H. Pinka O překvapivých vědeckých poznatcích o motivaci (s českými titulky) http://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation.html

Jiří Krátký

PM Consulting

 

Akce se zúčastnilo celkem 28 účastníků.
Všichni byli s organizací a průběhem akce spokojeni. Nejvíc oceňovaná byla živá, otevřená diskuse, názory a zkušenosti diskutujících z praxe. Někteří z vás by uvítali více konkrétních příkladů a aby bylo téma hlouběji rozvedeno.

Děkujeme za účast, diskusi i zpětnou vazbu. Věříme, že se nám na budoucích akcích podaří zpracovat další témata, která by vás zajímala.

Těšíme se na příští setkání s vámi.

Zveřejněno: 1. 9. 2016    Rubriky: Networkingy, Různé