Jak získat maximum z networkingových akcí

​Networking patří mezi současné trendy, a to nejen v podnikatelské sféře. Projektový manažer může tento nástroj využít ​k získávání nových členů projektového týmu nebo k vyhledání nových projektů.

DSC_0407Dne 12. 4. 2016 se v ČSOB v Radlicích konalo další setkání Komory. Téma networkingu se týkalo přímo samotného setkávání. Kamila Zárychtová, zakladatelka a ředitelka projektu podnikatelských klubů Business for Breakfast, provedla posluchače workshopem Jak získat maximum z networkingových akcí. Nejprve se posluchači seznámili se správnou definicí termínu networking, aby jej chápali nikoli jako prodejní dovednosti, ale jako nástroj, jak získávat nové kontakty a jak tyto kontakty udržovat a rozvíjet vztah k oboustrannému užitku.

 

DSC_0413Dále se účastníci učili, jak navázat konverzaci, jak se orientovat v místnosti, jaké typy formací lze na networkingových akcích identifikovat a jak s nimi komunikovat, ale také jak se profesionálně představit, jak z konverzace slušně vystoupit či jak nenuceně předat vizitku. Praktický nácvik si účastníci během workshopu zkusili několikrát. K velmi otevřené atmosféře přispělo tentokrát i bohaté občerstvení, u kterého se networkingové formace tvořily v průběhu obou praktických cvičení.

Zveřejněno: 30. 3. 2016    Rubriky: Různé