Projektový, programový a portfolio management ve 30-ti minutách

DSC_0342 Rok 2016 otevřela Komora projektových manažerů setkáním 28. 1. 2016 v ČSOB bance v Radlicích. Hostem pro první letošní networking byl pan Eduard Pitka, lektor i konzultant, který svým vystoupením na téma Projektový, programový a portfolio management ve 30-ti minutách otevřel podnětnou diskuzi nejen o reálných problémech interních projektových, programových a portfolio manažerů, ale také rozvinul debatu o implementaci portfolio managementu do firem různých velikostí.

Jak zaznělo na setkání, projektové řízení samostatných projektů už v mnoha firmách nestačí a je nezbytné posouvat se v řízení projektů výše a standardizovat jej tak, aby změny, které projekt přináší, neohrožovaly fungující procesy ve firmě (business as usual). Aby změny, které se snažíme jako projektoví manažeři implementovat, byly úspěšné a pro podnik přínosné a smysluplné, je třeba řídit i vyšší patra, jakými je právě programová a portfolio úroveň. Diskuze směřovala především k otázkám na vzájemné propojení jednotlivých oblastí, které je klíčovým faktorem pro úspěšnou implementaci portfolio managementu.

Zveřejněno: 13. 1. 2016    Rubriky: Různé