Setkání členů a příznivců KPM na Moravě

26.11. proběhlo v prostorách restaurace Koras v Ostravě odborné setkání členů a příznivců KPM. Úvodního slova se ujali Pavel Kořenek a Marek Palla, oba členové komory PM, představili cíle sektání, představili Komoru projektových manažerů (KMP) a cíle a misi této společnosti, zároveň byly zmíněny cíle pro Moravskou oblast KPM.

Koras 26.11.2015Následovalo vstupní představení jednotlivých účastníků. Každý účastník přinesl své téma, které jej zajímá a o kterém by se rád v této skupině pobavil a vyměnil zkušenosti a informace. Následovala diskuze všech zůčastněných, téma bylo pro tento večer volné a v dizkusi se de facto promítla většina témat, o které se účastníci zajímali. Vedla diskuze na úrovni výměny znalostí a zkušeností „jak se to dělá u vás ve firmě“, „jak a co by jste doporučil“. Protože mnohá témata byla natolik zjímavá a mnohá se neprodiskutovala vůbec nebo dostatečně do hloubky z časových důvodů, byli všichni účastníci zajedno v tom, že témata jsou pro ně natolik zajímavá, že hodlají svůj další čas zainvestovat do dalších schůzek. Jako forma dalších schůzek byla vybrána podoba networkingu, kdy se na zvolené (odhlasované) téma účastníci připraví a cíleně k tomuto tématu povedou věcnou diskuzi. Další setkání bylo domluveno na konec ledna 2016/začátek února 2016.Získaná zpětná vazba byla velmi pozitivní od všech účastníků.

Zveřejněno: 1. 1. 2016    Rubriky: Různé