Ohlédnutí za konferencí projektového řízení 2015

Nový obrázek (17)Na konci září hostil pražský hotel Barceló již 7. ročník konference projektového řízení. Letošním tématem byla škálovatelná řešení na poli projektového managementu, o kterých diskutovalo více než 150 účastníků. Program dvoudenního setkání špiček projektového managementu odstartoval Tomáš Siegler ze společnosti Cetelem s návodem, jak si projektový manažer může uřídit stakeholdery svého projektu. Model řízení změn ve své společnosti potom představil pomocí metafory kočírování koní.

konference_2015_14V podobném duchu pokračoval Martin Klusoň ze společnosti Symphera s přednáškou věnovanou inovacím a tvorbě řešení na míru, ve které rozdělil projektové manažery na kovboje a akademiky. „Kovbojové jsou odborníci v dané oblasti, kteří byli většinou okolím natlačeni do rolí projektových manažerů. Mají sice často špatné návyky, ale rozumí věcné podstatě a chtějí projekt řídit dobře. Takového kovboje stačí vybavit správnými nástroji a postupy projektového řízení.” říká Martin Klusoň. „Druhým pólem jsou akademici, kteří často vzešli ze škol, bazírují na různých certifikacích, nemají snahu proniknout do hloubky projektu a neposouvají jej kupředu. Nenapravitelného akademika je lepší se zbavit.”

Projektový management čekají změny

S druhou přednáškou se představil Patrick Mayfield ze společnosti Pearcemayfield, jeden z autorů celosvětového programu vzdělávání a certifikace projektových manažerů PRINCE2. Zaměřil se na změny prostředí, se kterými se musí projektoví manažeři vyrovnat, přizpůsobit jim svůj přístup k řízení rizik a zdrojů, ale i k řízení sama sebe. „Mám jednu dobrou a jednu špatnou zprávu,” říká Patrick Mayfield. „Ta dobrá je, že některé ze současných postupů projektového managementu tvoří i v 21. století důležitou součást naší práce. Ta špatná je, že některé naše zažité předpoklady už neplatí. S tím se budeme muset vyrovnat.”

Inovace a správný tým

Petr Šídloze společnosti Direct People se ve třetí přednášce zabýval souvislostí mezi řízením inovací a úspěšností projektového řízení. Uvedl, proč je důležitá atraktivita projektu, kdo ji má zajistit a co se stane s projekty, které ji nemají. Jan Stejskal, partner společnosti BELBIN CS, se věnoval správnému nastavení projektového týmu. Jádrem přednášky byly praktické ukázky a příklady toho, jak skloubit dva hlavní požadavky na členy projektového týmu, tedy jejich odbornost a schopnost efektivní týmové práce. „Občas se v týmu sejde taková kombinace lidských povah, že se jejich inteligence a kreativita promarní v žabomyších válkách”, říká Jan Stejskal.

konference_2015_09Program prvního dne zakončily tři běhy praktických workshopů, které vedli kromě dopoledních přednášejících Patricka Mayfielda, Jana Stejskala a Petra Šídla také Ondřej Cingl ze společnosti PM Consulting a RNDr. David Brož, CSc. a Ing. Václav Ševčík ze společnosti Actis.

Každý projekt je jiný

Druhý den konference zahájila svou přednáškou Sue Vowler z Project Angels Limited. V ní se zabývala přístupy k hodnocení rizik a komplexity jednotlivých projektů. „Projektové metody se neustále vyvíjejí tak, aby postihly moderní způsoby práce a vyhověly požadavkům řídících pracovníků, kteří chtějí výsledky co nejdříve,“ říká Sue Vowler. „Odpovědí mohou být nastupující trendy projektového řízení, jako například Agile.”

Co je psáno je dáno

V následující přednášce se Michal Svatoň z advokátní kanceláře Nielsen Meinl zabýval novinkami v oblasti smluvní dokumentace. „Existují modely smluvní dokumentace se kterými se dá pracovat tak, aby byly vyváženy zdánlivě protichůdné požadavky, tedy flexibilita i unifikace,” říká Tomáš Nielsen. „Je ovšem třeba brát v potaz některá úskalí, která přinesla nová právní úprava od roku 2014.”

Projektové řízení u velkých hráčů

Praktické aspekty projektového řízení z pohledu velké společnosti představili Jiří Dobeš a Lukáš Svoboda ze společnosti Doosan Škoda Power, která vyrábí a dodává energetické celky. Řízení projektů v jedné z největších českých bank se během své přednášky věnovali Přemysl Míka a Tomáš Vršťala z ČSOB. „Výsledky programů a projektů jsou přímo úměrné vyspělosti prostředí, ve kterém jsou realizovány,” říká Tomáš Vršťala. „Z pozice útvarů PMO a Poolu Projektových Manažerů se proto snažíme ČSOB organizaci v posilování fungujícího projektového prostředí systematicky podporovat.” Na závěrečných bězích workshopů se kromě přednášejících druhého dne Sue Vowler a Tomáše Nielsena podíleli Martin Sahula ze společnosti Komix, Zdeněk Macháček z Principal engineering a Štěpán Bach ze společnosti EY.

konference_2015_130„Letošní ročník byl pro nás ve znamení zajištění špičkového programu,” říká Michal Korf zástupce organizačního projektového týmu konference a programový ředitel Komory Projektových Manažerů. „Radost nám opět dělá pozitivní ohlas účastníků, jejich aktivní účast na workshopech a především aktivní navazování nových vztahů během networkingu, který podle letošních ohlasů zafungoval ještě lépe, než v předchozích ročnících. Už teď začínáme pracovat na tom, aby byl příští ročník podobně úspěšný.”

O konferenci napsali:

http://www.efocus.sk/pr-spravy-a-aktuality/clanok/v-praze-se-opet-sesly-spicky-projektoveho-managementu/

http://www.projectman.cz/en/clanky/posts/95-konference-projekty-site-na-miru-nastavila-latku-hodne-vysoko

 

Zveřejněno: 30. 10. 2015    Rubriky: Různé