Networking na téma „Nástroje v PM a zkušenosti s nimi“

Třetí letošní networking se konal v pondělí 15.6. v pizzerii Green Tomato na Praze 1.

Sešlo se zde 22 účastníků.

Kolegové z řad členů komory postupně představili ve svých příspěvcích nástroje JIRA, WBS Chart Pro, Logický rámec, MS Project a další, které při své práci využívají a podělili se o zkušenosti s nimi. Příležitost dostali i kolegové ze startupu při prezentaci nástroje INBU.

Na závěr proběhl klasický networking, ale bohužel na něj vzhledem k množství příspěvků a diskusi k nim, nezbylo tolik času, kolik bychom si představovali. Tak určitě příště bude příležitost.

Zbyněk Šlosar představil nástroj JIRA, který sice přímo PM nástroj, ale díky umožňuje flexibilní nastavení a snadný přehledný reporting přesného aktuálního stavu.

Miroslava Frýdlová představila zkušenosti s aplikací WBS Chart Pro a její praktické využití.

WBS Chart Pro je efektivní nástroj pro grafické zobrazení výstupů projektu pomocí “Top-Down” přístupu. Jednoduše se definují fáze a dílčí výstupy / úkoly. Toto zobrazení je velmi názorné a umožní efektivní komunikaci se zákazníkem i v rámci technického týmu. Nástroj umožňuje export a import informací z/do aplikace Microsoft Project.

WBS Chart Pro je vhodný pro definování rozsahu projektu (například v rámci komplexních výběrových řízení), dále je také vhodný pro využití v oblastech souvisejících s oblastí řízení projektů např. v případě implementace nového procesu  (můžeme naplánovat které aktivity jsou nutné pro implementaci procesu, včetně školení, podkladů apod.)

Milan Matějka se ve svém příspěvku zabýval řízením projektu metodou logického rámce (angl. zkratky LFA – Logical Frame Approach, nebo také LFM – Logical Frame Matrix, příp. další…), je metodika projektového řízení, která řeší strategické plánování, přípravu, návrh, realizaci a vyhodnocení projektu. Logický rámec (Logical Framework) je matice sestávající z 16 částí (4 řádky x 4 sloupce). Každá z nich zobrazuje specifickou podmínku a je logicky svázána s okolními podmínkami. Jestliže jsou všechny podmínky v souladu, logická pravděpodobnost úspěšné realizace projektu je vysoká. Logický rámec je „nástěnka“ projektu. Je to materiál sloužící za podklad pro diskusi uvnitř pracovního týmu, s nadřízeným, financující agenturou atd. Logický rámec obsahuje 4 horizontální kategorie cílů a 4 vertikální kategorie podmínek. MS Project a Sharepoint představil Martin Kadlec na příkladech z praxe jako komplexní nástroj pro řízení porjektů od vývoje až po seriovou výrobu v automobilovém průmyslu. Řízení je téma široké, zajímavé a hlavně aktuální. S čím dál větším počtem tzv. worldwide projektů, kde se řeší už nejen „technikálie“, ale i kulturní, jazykové a časové rozdíly je nutnost funkčního nástroje pro řízení projektů více než zřejmá.
Petr Bohm se na závěr odborné části podělil o své zkušenosti s interními nástroji ve společnosti Oracle.

Zveřejněno: 1. 6. 2015    Rubriky: Různé