Komora projektových manažerů definitivně spolkem

Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník a Komora projektových manažerů se stala spolkem. Tento proces byl definitivně dokončen zápisem do spolkového rejstříku 10.4.2015. Úplný výpis ze spolkového rejstříku naleznete zde.

Zveřejněno: 15. 4. 2015    Rubriky: Různé