Společný networking komory PM a interim manažerů

Letošní první networkingové setkání pořádané Komorou PM je za námi. Na setkání 10.2. 2015 v prostorách společnosti ČSOB na Radlické dorazilo 29 příznivců projektového řízení z řad členů a partnerů KPM a interim manažerů.

P1180014Úvodní slovo si vzal na starosti Martin Klusoň, který představil cíle a strategii Komory PM. Komora vytváří platformu pro sdílení znalostí a zkušeností projektových manažerů z různých odvětví businessu, je zaměřená hlavně na hledání odpovědí na reálné problémy z projektové praxe. Členové komory PM mají na pravidelných setkáních možnost poznat jiné projektové manažery sdílející stejné nadšení pro řemeslo a s kolegy navzájem sdílet své best practice. Představen byl i core tým, do kterého se může zapojit každý, kdo má chuť pomáhat s fungováním komory a jejím rozvojem.

„Jak si to postavíme, takové to budeme mít…“ (Martin Klusoň)

Po krátkém představení Komory PM dostal slovo hlavní host networkingu Vladimír Větrovský, který je manažerem s desítkami let zkušeností v nejrůznějších oborech a posledních deset let se věnuje interim managementu.

P1180018Účastníci byli zasvěceni do tajů právě interim managementu, představil nám jeho podobu a nutné předpoklady pro manažery, kteří by chtěli fungovat na volné noze. Interim manažeři jsou najímaní firmami na určitý čas za účelem vykonání specifických úkolů, změn či projektů, které obvykle svojí složitostí překračují znalosti a schopnosti firemních manažerů. Interim management vznikl v 70. letech v Holandsku, hlavní jeho myšlenkou bylo šetřit veřejné peníze. Jaké důvody vedou manažery vydat se na volnou nohu? Hlavně důvody plynoucí z příliš vysoké kvalifikace, stereotypní operativy, finančního ohodnocení …

Přemýšlíte o interim managementu jako budoucímu povolání? Chtěli by jste se dozvědět více? Jaké klady a zápory sebou interim management nese? Jaké jsou tipy a triky pro začínajícího Interim Manažera? Více informací naleznete na stránkách interim sdružení….

Ze zpětných vazeb vyplynulo, že účastníky zaujaly zkušenosti pan Větrovského, ale i téma interim managementu samotného a bývali by uvítali větší prostor pro diskusi. Pevně věříme, že toto nebyla poslední společná akce s interim manažery a příště zbude více času na dotazy účastníků.

Rád bych vás také pozval na další networking KPM, který se bude konat v dubnu 2015 a ústředním tématem bude reporting a EVM.

Štěpán Pospíšil (SKPŘ, člen KPM)

Zveřejněno: 13. 2. 2015    Rubriky: Networking