Networking: Řízení rizik v teorii a praxi

V pondělí 26.5. 2014 se uskutečnil další networking pořádaný Komorou PM. Akce se zúčastnilo celkem 28 příznivců projektového řízení. V rolích přednášejících se představili Vladimír Čech a Cyril Drahý, oba projektoví manažeři ve společnosti Hewlett-Packard, členové KPM.

O čem to tentokrát bylo? O tom, co je součástí každého projektu a veškerého lidského konání. Každá činnost v sobě skrývá nejistotu, a pokud s touto nejistotu naplánujeme projekt, stane se přirozeně součástí tohoto projektu a i sám projekt generuje další. Obor řízení rizik s tím počítá a metodicky nakládá s riziky tak, aby dopad na projektové cíle byl optimální. Je tomu tak ale i ve skutečnosti? Jak řídíte své projekty každý den? Držíte se striktně metodiky, anebo máte svůj přístup, ať už volnější, přísnější, intuitivní, řídíte rizika pravidelně, nebo nárazově? Během večera jsme si připomněli, že riziko není jen hrozba, ale také příležitost. Jaký má pečlivé řízení rizik vliv na motivaci týmu a jak může zahýbat s profitem projektu. Mluvili jsme o tom, kdo rozhoduje a odpovídá za řízení rizik a příslušného rozpočtu, popsali mitigační, kontingenční složku a manažerskou rezervu.

Celý večer byl protkaný konkrétními příklady z praxe jak přednášejících, tak hostů. Nezůstali jsme jen v IT a v lokálním českém prostředí. Padly i příklady rozsáhlých zahraničních projektů ve stavebnictví a v energetice. Dotkli jsme se kulturních specifik při dodávce v multikulturním týmu i rizik v nebezpečných oblastech a jejich řízení. Časový harmonogram networkingu byl dodržen, ale nebude troufalé uvést, že by snesl i delší časovou dotaci soudě ze zapojení hostů, obsáhlosti témat a hojné diskuse během přestávky. Myslíme, že přínos i zájem o téma byl rovněž dobře vyjádřený naplněnou konferenční místností navzdory krásnému počasí, které toto pondělí panovalo. I ze zpětných vazeb vyplynulo, že téma, interaktivní forma a zkušenosti přednášejících účastníky velice zaujaly.

 ntw1  ntw2
 ntw4  ntw3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno: 28. 5. 2014    Rubriky: Networking