Další společný networking KPM a Unicorn Systems

V pondělí 10.2. 2014 se v prostorách Executive Briefing Centra na Praze 7 konal další z řady networkingů tentokrát ve spolupráci s partnerem Komory PM, společností Unicorn Systems.

Akce se zúčastnilo celkem 32 příznivců projektového řízení, mezi nimi jak členové KPM, tak ti, kteří se zajímají o projektové řízení a činnost Komory PM a chtěli si vyzkoušet, jak taková odborná setkání probíhají.

Odborný večer zahájil svým příspěvkem pan Milan Matějka (člen KPM, ČD Telematika), kde nastínil pohled na často opomíjenou úlohu zpětné vazby jako nástroje kvalifikovaného řízení projektů, kdy se její absencí či eliminací v kterékoli části projektu z něj stává „neprojekt“, tedy aktivita s nejistým výsledkem.

Ve druhé přednášce se pan Zbyněk Šlosar (člen KPM, Unicorn Systems) podíval na projekt jako na personalitu. Jaké jsou vlastnosti, které si můžeme u projektu vynutit či se je „naučit“, a které jsou naopak dány osobností projektového manažera. Ať z pohledu dodavatele nebo zákazníka je třeba dbát na kvalitu klíčových vstupů a výstupů, je třeba průběžně vyhodnocovat a sledovat, zda jdeme správným směrem a zda nám něco neuniká. Vše začíná u zadání projektu a končí u vyhodnocení.

V průběhu obou příspěvků probíhala otevřená diskuse v přátelské atmosféře. Diskutovalo se zejména o tom, do jaké míry je projektový manažer „univerzální“, o tom, že je možné se dívat na projekt jako na dítě ať chtěné či nechtěné. Diskuse byla okořeněna příspěvky o „projektovém řízení“ ve státní správě.

Ohlasy ve zpětných vazbách byly velice pozitivní a povzbudivé.

Další networking chystáme na květen 2014 a o tématu budete včas informováni.

Těšíme se opět na viděnou 🙂

Zveřejněno: 12. 2. 2014    Rubriky: Networking