11. 3. Networking Metodika náboru PM do organizace

Milí členové KPM,

11.3 2013 se uskutečnil další networking. Byl výjimečný tím, že jsme jím zahajovali spolupráci s ČSOB coby partnerem Komory Projektových manažerů. Networking se konal v prostorách ČSOB a účastnili se jej kromě členů KPM také zástupci z řad projektových manažerů ČSOB a personálního oddělení.

Akce se zúčastnilo celkem 23 osob a povídali jsme si na téma „Metodika náboru PM do organizace “.

V první části vystoupil Jan Doležal, který rozpoutal vášnivou diskusi nad jednotlivými využívanými kroky náboru zaměstnanců, zejména pak projektových manažerů. Velmi přínosné byly vstupy paní Trávníčkové z ČSOB s pohledem HR oddělení na problematiku. Hovořili jsme o správné formě CV, o smysluplnosti a způsobu vyhodnocování psychologických testů, o assesmentu a dalších souvisejících tématech.  Na závěr jsme věnovali část studentům a jejich zapojení do praxe projektového managementu.

Nakonec jako třešničku na dortu jsme oslavili nedávné narození malé dcerky našeho člena a zaměstnance ČSOB, Radka Švarze, a připili jsme nealkoholickým sektem na její úspěšnou kariéru projektové manažerky.

Networking byl na základě zpětných vazeb hodnocen velice pozitivně. Kladně bylo hodnoceno jak téma a uvedené příklady, tak uvolněná atmosféra. Někteří členové by ocenili ostřejší přechod mezi prezentací, odbornou přednáškou a diskusí.

Celkově se networking vydařil po organizační i odborné stránce. Děkujeme jak členům tak přizvaným za účast i názor projevený ve zpětných vazbách.

Příští networking chystáme na 3. června 2013.

Těšíme se na vaši účast.

 

Za ŘV Monika Pidrmanová

Zveřejněno: 23. 3. 2013    Rubriky: Networking