Jak se stát členem KPM

Pro ty, kteří se chtějí stát našimi novými členy a mít tak možnost čerpat výhody členství nebo se i aktivně podílet na chodu a rozvoji KPM, jsme připravili postup, jak o toto členství zažádat. Najdete zde i klíčové dokumenty, se kterými je potřeba se seznámit, a také samozřejmě samotnou přihlášku a kontakt.

Jak se stát členem KPM

Na této stránce se seznámíte s možností a návodem, jak se stát naším novým členem.

1. Seznamte se s KPM na webové adrese www.komorapm.cz, zejména s dokumenty: Úvodní informace pro kandidáty na členství a Stanovy Komory Projektových Manažerů.

2. Vyplňte přihlášku Žádost uchazeče o přijetí za člena Komory PM. Elektronickou verzi zašlete e-mailem na adresu info@komorapm.cz a vytištěnou a podepsanou verzi poštou na adresu: Řídící výbor KPM, U Potoka 26, 252 65 Tursko.

3. Pokud se chcete stát členem Core týmu, přiložte k přihlášce několik vět, s čím si myslíte, že byste mohl/mohla pomoci při řízení a rozvoji KPM.

4. Jakmile Vaši žádost Řídící výbor schválí, bude Vám přiděleno členské číslo a obdržíte pokyn k platbě členského příspěvku.

5. Po přijetí Vaší platby obdržíte potvrzovací e-mail o Vašem oficiálním členství.

 

Dokument: Úvodní informace pro kandidáty na členství (191 kB)
Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační struktuře a členství.

Dokument: Stanovy Komory Projektových Manažerů (2,2 MB)
Základní vnitřní právní předpis KPM, který se každý člen zavazuje svým podpisem v Žádosti uchazeče o přijetí za člena Komory PM dodržovat.

Dokument: Žádost uchazeče o přijetí za člena Komory PM (90 kB)
Žádost o přijetí nového člena KPM nebo člena Core týmu KPM.

Prezentace: O Komoře Projektových Manažerů (4 MB)
Dozvíte se zajímavá fakta o KPM, například z jakých firem jsou členové KPM, ale i co plánuje KPM v roce 2012 uskutečnit.

Zveřejněno: 9. 6. 2012    Rubriky: Různé