Budoucnost Projektového managementu

Projektové řízení v dnešní podobě je výsledkem a důsledkem vývoje dlouhého desítky let. Začátky aktivit spojené s plánováním a řízením s cílem vytvořit dodávku řízenou v nákladech a čase samozřejmě zná lidstvo mnohem déle. S příchodem průmyslové revoluce a zrychlením inovačního cyklu dostává soubor činností, které dnes souhrnně pojmenováváme jako projektové řízení, nové prvky a atributy, které jsou reakcí na přicházející průmyslové postupy, trendy a potřeby – zejména v dodávkách investičních celků, výzkumných a vědeckých projektech. NASA dodnes publikuje případové studie a realizace projektů, které byly součástí kosmických programů.

Dalším důležitým milníkem pro vývoj postupů (a nyní už i nástrojů) projektového řízení byl příchod informačního věku, který kromě celkového zrychlení inovační spirály přinesl do výroby a služeb další nové elementy – zejména přístup k centralizovaným médiím a úložištím informací (Internet), virtuální a vzdálenou týmovou spolupráci. Všechny tyto nové prvky přinášejí zásadní a netriviální změny ve způsobu spolupráce, komunikace, a kulturních stereotypech doposud využívaných. Přesun produkce a služeb do intelektuální roviny pak přináší další nutné úpravy v přístupu ke spolupráci týmů, odhadů pracnosti a dodatelnosti řešení v požadovaném čase a kvalitě. Současné globální inovační projekty zahrnující tisíce dodavatelů po celém světě (Airbus A380, Boeing 787 Dreamliner … ) jsou extrémně náročné a citlivé na kvalitní definice a plán všech “work-packages” včetně jejich sekvencí, a logistického plánovaní. V uplynulém desetiletí rovněž velký počet společností, zejména v oblasti informačních technologií a služeb, zakusil dopady přesunů projektů do vzdálených asijských lokalit s odlišnou kulturou, aniž by již naplánované projekty re-definovali a uzpůsobili jejich dodatenost zcela jiným podmínkám. Firmy, které byly silně motivovány nižšími náklady a tehdejším kritickým nedostatkem odborníků, dokázaly poměrně přesně vyčíslit materiální náklady na transfer projektů, avšak projekty samotné nepřizpůsobily.

Právě výše zmíněné nové prvky a faktory budou spolu s narůstající rychlostí inovací a změn formovat budoucí podobu projektových týmů a adekvátního řízení. Příští roky spíše než uklidnění a zázemí pro znovupoužití postupů z předešlých projektů přinesou větší míru nejistoty a chaosu, ve kterém se budou muset projektoví vedoucí orientovat, a to vše při rostoucích tlacích na zkracování času dodávek, snižování nákladů a zpřísňování výstupních kriterií, tedy kvality. To, jak budeme schopni dodávat za 5 let, musíme chápat už dnes a připravovat se na změny v postupech – ať už vzděláváním, strukturovaným vyhodnocením zkušeností “tzv. lessons learned“, tak rovněž správným vyhodnocením a porozumění obsahu dodávky v kontextu jeho dodavatelů – zejména kulturní rozdíly a virtuální spolupráce.

Tématem budoucích podob a potřeb projektového řízení se zabývá několik zajímavých článků, na které si dovolím upozornit na níže uvedených odkazech, v angličtině.

Odkazy:
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1416513
http://www.pmi.org/Knowledge-Center/Future-of-Project-Management.aspx
http://www.maxwideman.com/papers/future/future.pdf 

Zveřejněno: 29. 5. 2012    Rubriky: Různé