Práce s riziky

Diskuze by mohla být vedena na téma jak posuzujete v projektu rizika, jak s nimi dále pracujete, ale také jak vůbec ta rizika zjistit a nenechat se jimi zahltit.
Diskuze se bude konat podle zvyku od 17:30, tentokrát opět v O2 za Brumlovkou.

Pro účast pošlete na e-mailovou adresu: mypmi@mypmi.eu praktickou otázku na téma diskuze do úterý 19.5.

Termín: 19. května 2015 od 17:30

Místo: O2, Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle

Více informací: http://www.projectman.cz/skoleni-udalosti/201/591-prace-s-riziky

Zveřejněno: 21. 5. 2015    Rubriky: